آموزش آمدن گربه نزد شما با کلمه «بیا»

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -آمدن-گربه-نزد-شما-با-کلمه-3 آموزش آمدن گربه نزد شما با کلمه «بیا» آموزش گربه ها گفتن کلمه آمدن به گربه گربه حرف زدن با گربه آموزش گربه آموزش

گربه ها آموزش پذیر هستند برای مثال آمدن گربه با گفتن کلمه بیا آموزش هم برای شما و هم برای گربه تان سرگرم کننده است؛ گربه تان می تواند کلمات دستوری را که برای سگ ها نیز به کار می رود، بیاموزد. گربه ها فقط در مقابل پاداش تشویقی خوب، واکنش مثبت نشان می دهند. بدیهی است که آن ها هیچ گاه نبایند تنبیه شوند. آموزش موفقیت آمیز باید با خوراکی تشویقی همراه باشد. برای آغاز کار، هر مرحله موفق آموزش گربه باید با تشویق همراه باشد. گربه به زودی آمدن با گفتن کلمه «بیا» نزد شما بیاید. آموزش دهندگان حرفه ای اغلب از «کلیکر» برای آموزش استفاده می کنند. کلیکر (clicker) مانند یک تفنگ اسباب بازی عمل کرده و صدای کلیک ایجاد می کند. صدای کلیک ایجاد شده توجه حیوان را به خود جلب می کند.

این صدا گربه را نمی ترساند و صدمه ای به گوش های حساس او نمی رساند. گربه به زودی یاد می گیرد که بین صدای کلیک و دریافت پاداش ارتباط وجود دارد و از همین رو به صدا واکنش مثبت نشان می دهد. آموزش کلمه بیا به خصوص برای گربه هایی که بیرون از خانه زندگی می کنند و قصد صدا کردن آن ها را برای آمدن به داخل خانه دارید، مهم و ضروری است. آموزش را از زمان بچگی به گربه تان یاد دهید.

آموزش گربه ها

  1. با امتحان کردن، خوراکی را پیدا کنید که گربه تان عاشق آن است، آموزش دهندگان حرفه ای اغلب از تکه ای جگر کباب شده استفاده می کنند. کا را با دادن مقداری خوراک محبوب در دستتان به گربه آغاز کنید. سپس به تدریج دستتان را دورتر ببرید و گربه به دنبال خوراک و دستتان خواهد آمد و سپس بلند می شود تا خوراک را بگیرد. در این موقع باید صدای کلیکر که آموزش دهندگان حرفه ای استفاده می کنند را به کار ببرید.
  2. زمانی که گربه تان دوست داشتن غذای خوشمزه را یاد گرفت، ابتدا آن را به او نشان دهید و سپس یک قدم به عقب بروید و با نزدیک شدن گربه تان به شما، بگویید «بیا». اگر از کلیکر استفاده میکنید، به محض اینکه گربه تان نخستین قدم را برای نزدیک شدن به شما برداشت، کلیک کنید. در طول مراحل موفقیت آمیز آموزش، به تدریج فاصله را بیشتر کنید تا اینکه گربه تان از اتاق دیگری پیش شما بیاید. هر مرحله آموزش نباید بیشتر از چند دقیقه طول بکشد.

برگشت به بالا