آموزش سینه خیز به سگ

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -سینه-خیز-به-سگ آموزش سینه خیز به سگ آموزش سگ ها آموزش سینه خیز به سگ

آموزش سینه خیز به سگ

با این ترفند سگتان سینه خیز راه میرود و شکمش روی زمین کشیده خواهد شد.

 1. سگتان اشتیاق بیشتری خواهد داشت که روی سطح راحت مانند چمن و یا فرش سینه خیز برود.
  در حالی که رو به روی سگتان ایستاده‌اید، فرمان پایین را به سگتان بدهید.
  روی زمین زانو بزنید و تشویقی را زیر دست خود مخفی کنید (در حدود 50 سانتیمتری سگ تان)
 2. در حالی که سگتان در موقعیت پایین قرار دارد، فرمان «سینه خیز» را به او بدهید و به تدریج تشویقی را از او دور کنید.
  به احتمال زیاد او در همان حالت پایین، یکی دو قدم جلو خواهد آمد تا تشویقی را دنبال کند.
  در حالی که هنوز پایین است، اجازه دهید تشویقی را بگیرد.
 3. زمانی که سگتان توانست سینه خیز دنبال تشویقی بیاید، حالا اندکی دورتر از بایستد و تشویقی را زیر پای خودتان قرار دهید.
  وقتی او خواست سمت شما بیاید، از فرمان‌های «پایین» و «سینه خیز» استفاده کنید.
  بالا آوردن پا بعدا علامت دیداری سگ برای این فرمان خواهد شد چراکه توجه او را به سمت زمین جلب می‌کند.


نکات حین آموزش

بسیاری از سگ‌ها می‌توانند در همان جلسه اول سینه خیز حرکت کنند.
با این حال انجام دادن این ترفند فقط با علامت گفتاری و دیداری و بدون تشویقی چند هفته طول خواهد کشید.

 1. وقتی سگتان در موقعیت پایین قرار دارد، تشویقی را زیر دستتان به او نشان دهید.
 2. تشویقی را به تدریج از او دور کنید تا در همان حالت به جلو بیاید.
 3. تشویقی را زیر پایتان پنهان کنید تا توجهش به پایین باشد.


پرسش و پاسخ

 • سگم می‌ایستد؟
 • شما تشویقی را بسیار تند حرکت می‌دهید.
 • سگم حرکت نمی‌کند؟ آموزش سینه خیز به سگ
 • او شاید فکر می‌کند که اگر از سر جایش حرکت کند تنبیه می‌شود. باانرژی باشید و اشتیاق خود را نشان دهید.
 • سگم موقع انجام فرمان پایین، به جلو سینه خیز میرود؟
 • اکنون که سگتان این فرمان را میداند، بگوئید «سینه خیز نه!» تا او متوقف کنید.


حرکت موج دار بین میله ها

حرکت موج دار بین میله‌ها یکی از ورزش‌های رقابتی سگ‌هاست.
از این طریق، سگ بین میله‌های به صورت موج دار عبور خواهد کرد.
سگ معمولا از نخستین میله با شانه چپ می گذرد و دومی با شانه راست.

 1. ابتدا تنها با دو میله آغاز کنید.
  در حالی که سگ تان در سمت چپ شماست، از علامت گفتاری استفاده کنید، او را از بین دو میله عبور دهید و تشویقی به او بدهید. سینه خیز
 2. در حالی که سگ در سمت چپ شماست، به صورت موازی با میله‌ها بایستید؛ به طوری که میله‌ها سمت چپ سگ شما باشد.
  سگتان را هدایت کنید تا از بین دو میله اول عبور کند. یک قدم به جلو بردارید و وقتی او از میله دوم گذشت، او را تشویق کنید.
 3. حالا از سگتان بخواهید که از چندین میله عبور کند؛ او را با استفاده از تشویقی هدایت کنید. آموزش
  با گرفتن قلاده و یا بند کوتاهی مسیر حرکت را به او نشان دهید؛ حتی می‌توانید با دست او را هدایت کنید.
 4. حالا چند قدم جلوتر حرکت کنید و در سمت چپ اولین میله بایستید.
  سپس با سگتان قدم بردارید و او را هدایت کنید تا بین میله‌ها حرکت کند.


نکات حین آموزش

نژادهای گله بسیار سریعتر این ترفند را خواهند آموخت.
آنها در طول چند ماه قادر خواهند بود بدون هدایت خودشان به صورت موج دار بین میله‌ها حرکت کنند. آموزش سینه خیز به سگ
سگ‌های دیگر شاید نیاز به شش ماه تا یک سال زمان دارند.

 1. سگ خود را برای عبور از بین دو میله هدایت کنید و طوری تنظیم کنید که تا او از نخستین میله با شانه چپ عبور کند.
 2. در حالی که سگ در سمت چپ شماست، بگوئید که به سمت چپ برود. بعد از عبور از دومین میله او را تشویق کنید.
 3. با هدایت کردن سگ تان از طریق تشویقی، بند و یا دست تان، او را از بین میله‌ها عبور دهید.
 4. در حالی که در کنار سگتان حرکت می کنید، با نشانه‌های دست او را هدایت کنید
  (نشان دادن کف دست یعنی «به سمت چپ برو» و نشان دادن علامت رو به پایین یعنی «به سمت راست بیا»)
برگشت به بالا