آموزش فرمان بمان به سگ ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -بمان-به-سگ-ها آموزش فرمان بمان به سگ ها آموزش سگ ها

فرمان دادن به سگ

فرمان بمان به شما اجازه می‌دهد سگ‌تان را از طریق دستوری که به او می‌دهید،نشسته،ایستاده یا دراز کشیده در سر جایش بماند تا زمانی که به او اجازه حرکت بدهید. فرمان بمان به سگ ها در موقعیت های روزانه فوق العاده مفید است.به عنوان مثال،فرمان بمان در حالی که سگ نشسته است می‌تواند زمانی که سگ در خودرو است به کار برود تا شما در را باز کنید.

انواع فرمان

این فرمان زمانی که سگ دراز کشیده است برای ممانعت از دویدن ناگهانی به سمت خیابان می‌تواند موثر باشد. فرمان بمان در حالت ایستاده زمانی که سگ در حال آراستن است کاربرد دارد. اگر سگتان با فرمان شما ۵ ثانیه در سر جایش بماند،می توانید مقدار زمان آن را تا یک دقیقه در حالت نشسته،یک دقیقه در حالت دراز کشیده و ۳۰ ثانیه در حالت ایستاده افزایش دهید.

دادن تشویقی

با انجام درست سگ،به او تشویقی بدهید.اگر سگ‌تان از ماندن امتناع می‌کند،باید زمان ماندن او را کاهش دهید .فرمان بمان را وارد زندگی سگ کنید -حدود ۵ بار در روز -چرا که این امر باعث یادگیری بهتر خواهد شد.به عنوان مثال قبل از رفتن به پیاده روی،از سگ‌تان در حالی که نشسته است می توانید بخواهید که سر جایش بماند

نکات حین آموزش

چگونه می توانم فرمان بمان را توسعه دهم؟

هنگامی که سگتان توانست به مدت ۳۰ ثانیه فرمان بمان را در حالت نشسته،دراز کشیده یا ایستاده انجام دهد،میزان دشوار بودن را با به وجود آوردن محدودیت‌هایی افزایش دهید؛مثلاً جلوی سگتان یک قدم به جلو یا عقب بردارید یا زانوهایتان را خم کنید.سپس دست بزنید،توپی را بالا بیندازید و از کسی بخواهید که از آنجا رد بشود.به خاطر داشته باشید که بعد از هربار ماندن در سر جایش با موقعیت جدید،سگ را تشویق کرده و نوازش کنید

بعد از یاد دادن این فرمان چه باید بکنم؟

بعد از اینکه سگ‌تان توانست یک دقیقه در حالت نشسته و دراز کشیده و ۳۰ ثانیه در حالت ایستاده سر جایش بماند،می‌توانید به تدریج از او دور شوید و فرمان را تکرار کنید.فرمان بمان را بگویید و ۲ متر از سگ دور شوید.اگر سگ سر جایش ماند او را تشویق کنید و به سمت او برگردید و به او تشویقی بدهید.او باید در همان موقعیت بماند تا شما نزد او برگردید.شما می توانید به تدریج فاصله دور شدنتان را افزایش دهید تا زمانی که از ماندن سگ در سر جایش مطمئن شوید

شما می‌توانید فرمان بمان را در موقعیت های نشسته،دراز کشیده و یا ایستاده انجام دهید .

۱-پنج تشویقی را در دست راست خود بگذارید و سپس دستتان را پشت خود قرار دهید

 در مقابل سگ خود بایستید .از فرمان بشین،دراز بکش یا بایست برای قرار گرفتن سگ در موقعیت مورد نظر استفاده کنید .وقتی سگ‌تان در موقعیت قرار گرفت،فرمان بمان را بگویید .دست چپ خود را از مچ بالا بیاورید و کف دستتان را روبروی سگ بگیرید دستتان باید حدود ۱۵ سانتی متر دور تر از بینی سگ باشد.این علامت دست برای فرمان بمان است .

چه زمانی از دست چپ برای تشویقی استفاده کنیم

وقتی سگ سر جایش ماند،از دست راستتان یک تشویقی به او بدهید.دست چپ‌تان باید همچنان در موقعیت ماندن قرار داشته باشد . مرحله ۶ را حدود هر ۵ ثانیه یک بار تکرار کنید تا تمام تشویقی ها تمام شود . اگر سگ‌تان تکان خورد مراحل ۳ تا ۷ را تکرار کنید.به عنوان مثال،فرمان بشین را بلافاصله بعد از فرمان بمان بگویید . دست چپ خود را پایین بیاورید و در کنار خود قرار دهید.از عبارت تمام شد استفاده کنید و به سگ اجازه دهید تا حرکت کندوقتی سگ از موقعیت ماندن خارج می شود،به او تشویقی ندهید . بعد از اینکه سگ‌تان به خوبی فرمان بمان به سگ ها  را انجام داد،به تدریج می توانید تشویقی را در بین کار حذف کنید و از فرمان کلامی و یا علامت دست استفاده کنید

برگشت به بالا