شرطی سازی گربه ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -سازی-گربه-ها شرطی سازی گربه ها آموزش گربه ها نمرین با گربه گربه شرطی سازی گربه ها

آموزش تمام حیوانات براساس شرطی سازی(شرطی سازی گربه ها) صورت می گیرد. حتی ما انسان ها نیز به همین طریق هستیم؛ ما سر کار می رویم و حقوق دریافت می کنیم. گربه ها نیز در قبال فعالیتی که انجام می دهند غذا یا اسباب بازی دریافت می کنند. عامل انگیزشی در گربه ها، چوب و یا دست شما به عنوان هدف است. کلیک و تشویق در واقع پلی بین انگیزه انجام کار و دریافت پاداش هستند

تمرین با گربه

زمانی که کاری را که از گربه تان می خواهید و او انجام می دهد، کلیک و پاداش نشان می دهد که شما نسبت به واکنش گربه راضی بوده اید. هر زمانی که شما هدف را نشان می دهید و فرمان می دهید، گربه شما باید برای دسترسی به آن مراحل بیشتری را بگذراند. این امر باعث تقویت واکنش رفتاری در گربه می شود. به عنوان مثال، در نخستین تمرین، شما هدف را مستقیما زیر بینی گربه می گیرید. او هدف را لمس کرده و شما با درآوردن صدای کلیک، به او خوراکی می دهید. دفعه بعد، هدف را بالاتر می گیرید و سپس پائین می آورید. وقتی او با چشمانش آن را دنبال می کند، تشویقش می کنید.

هر موقعی که شما هدف را به گربه تان نشان می دهید و او در قبال آن واکنش نشان می دهد، او را تشویق کنید.

هر بار که هدف را بالا و پایین می آورید، کلیک کرده و خوراکی را به او بدهید. سپس هدف را به چپ و راست ببرید؛ بار دیگر اگر گربه تان آن را دنبال کرد، تشویقش کنید و سپس تشویقی را به او بدهید. در پایان هدف را در فاصله کوتاهی (حدود 15 سانتیمتری) حرکت دهید. وقتی گربه تان آن را دنبال کرد، تشویق، کلیک و خوراکی. گربه ها موجودات فوق العاده باهوشی و هستند و به زودی دنبال کردن هدف را خواهند آموخت. برخی از گربه ها به خاطر لذت انجام دادن این فعالیت و نه به خاطر تشویقی و یا اسباب بازی، آن را انجام خواهند داد. طبیعی است چنانچه گربه ها در محیطی ناشناخته قرار بگیرند و یا اطرافشان آدم هایی باشند که غریبه اند، دچار استرس گردند.

برگشت به بالا