صدای پچ پج گربه

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -پچ-پج-گربه صدای پچ پج گربه گربه نگهداری و آشنایی با گربه ها صدای پچ پج گربه

چرا گربه ام صدایی همانند پچ پچ کردن میکند؟

نظریه های متفاوتی درباره صدای پچ پچ و جیرجیر کردن گربه ها وجود دارد.
برخی از  متخصصین بر این باورند که این صداها در نتیجه  احساس ناامیدی از رسیدن به چیزی مانند شکار، مثلاً سنجاب یا پرنده از پشت پنجره ایجاد میشود. صدای پچ پج گربه
نظریه دیگر این است که گربه این صدا را برای کنترل هیجان خود به هنگام تماشای پرندگان از خود در می آورد.
نظریه دیگر این است که صدای پچ پچ مانند به نوعی تقلید صدای شکار است.
بنابراین حدس میزنم که علت آن را در موقعیتی که گربه در آن لحظه قرار دارد، برداشت کنید.
افسانه های زیادی در مورد گربه ها گفته شده است که پچ پچ کردن یکی از دلایل آنهاست.

سرنخ پچ پچ کردن گربه تان را دنبال کنید: صدای پچ پج گربه
اگر گربه شما پشت پنجره نشسته و به هنگام تماشای پرندگان پچ پچ میکند؛
شما میتوانید این هیجان بیش از حد را با بازی کردن با او تخلیه کنید.
تنها از طریق بازی کردن او میتواند به نوعی به شکار خودش دست یابد.
اگر او از قرار گرفتن پشت شیشه در حالی که پرنده ای  آن سمت است و او بدان دسترسی ندارد، ناامید شده است؛
سعی کنید بازی های تعاملی با گربه تان انجام دهید تا سرحال شود.  

برگشت به بالا