آموزش بالارفتن از نردبان به سگ

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -بالارفتن-از-نردبان-به-سگ-1 آموزش بالارفتن از نردبان به سگ آموزش سگ ها آموزش بالارفتن از نردبان به سگ

آموزش بالارفتن از نردبان به سگ

آموزش

سگ شما با این ترفند از پله های یک نردبان بالا خواهد رفت.

  1. نردبان را در جایی محکم کنید تا تکان نخورد و سپس سطح هر پله را با چیزی بپوشانید تا سگ تان لیز نخورد. از یک تشویقی استفاده کنید و سگ تان را هدایت کنید تا دستش را روی یکی از پله های پایینی نردبان بگذارد. به سگ تان دست نزنید و او را محدود نکنید تا احساس نکند که در تنگنا قرار گرفته و راهی برای فرار ندارد. تشویقی را بالاتر بگیرید و او را تشویق کنید تا دست هایش را بالاتر بگذارد.
  2. همچنان تشویقی را بالا نگه دارید تا سر سگ تان بالا باشد و از دست دیگرتان استفاده کنید تا پای سگ را روی پله اول بگذارید.
  3. سگ تان اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید بسیار احتیاط کند بنابراین دست تان را پشت او بگذارید تا به او احساس امنیت بدهید. ادامه دهید و تشویقی را بالاتر ببرید و به او اجازه دهید تا خودش دست هایش را بالاتر بگذارد. هر جلسه فقط 5 دقیقه این تمرین را انجام دهید و بین هر بار تمرین کردن، به سگ تان اجازه دهید تا استراحت کند. آموزش بالارفتن از نردبان به سگ
  4. وقتی سگ تان یاد گرفت که از نردبان بالا برود، تشویقی را بالای نردبان قرار دهید تا انگیزه او را برای رسیدن به بالا بیشتر کنید.


نکات حین آموزش

بالا رفتن از نردبان نه تنها نیاز به هماهنگی و قدرت دارد، بلکه نیازمند اعتماد به نفس است. این تمرین را به آرامی و با حوصله انجام دهید چرا که هر اقدام اشتباه و یا ترس می تواند باعث شود که سگ تان دیگر این تمرین را انجام ندهد. آموزش بالارفتن


پرسش و پاسخ

سگ من چگونه می تواند پایین بیاید؟

صرف نظر از توانایی های بدنی سگ تان، به جای اینکه اجازه دهید او پایین بپرد، بهتر است او را بغل کنید و پایین بگذارید. احتمال صدمه دیدن بر اثر گیر کردن یا پیچ خوردن پا در پله های نردبان بسیار بالاست.


چه نوع نردبانی باید استفاده کنم؟

نردبان استاندارد 8/1 متری برای اکثر سگ ها مناسب است.

نکته! در این ترفند چشم از سگ تان برندارید! هر قدم را با احتیاط دنبال کنید.

  1. سگ تان را هدایت کنید تا دست هایش را روی پله های نردبان بگذارد.
  2. وقتی هنوز تشویقی را نگه داشته اید، پایش را با دست روی پله اول بگذارید.
  3. وقتی تشویقی را بالاتر می برید، با دست مراقب او باشد.
  4. تشویقی را بالای نردبان بگذارید تا انگیزه او بیشتر شود.
برگشت به بالا