آموزش بیارش و نگهش دار به سگ ها

در آموزش(آموزش بیارش و نگهش دار به سگ ها) بیارش، سگ شما مستقیما به سمت شی خاصی می رود تا آن را نزد شما برگرداند. نگهش دار برای زمانی است که از او می خواهید چیزی را در دهانش نگه دارد.

بیارش

 1. از یک کاتر استفاده کنید و شکافی به اندازه 5/2 سانتیمتر درون توپ تنیس ایجاد کنید. به سگ تان نشان دهید که تشویقی را درون توپ می گذارید.
 2. به حالت بازی کردن توپ را پرتاب کنید و با ضربه زدن به پاهایتان و یا حرکات هیجان انگیز، سگ را تشویق کنید تا آن را پیش شما بیاورد.
 3. توپ را از سگ تان بگیرید و سپس آن را فشار دهید تا تشویقی بیرون بیاید و سگ تان آن را بخورد. از آن جایی که سگ تان خودش نمی تواند تشویقی را بیرون بیاورد، آن را نزد شما خواهد آورد تا تشویقی اش را بگیرد.

نگهش دار

 1. اسباب بازی که سگ تان علاقه زیادی به آن دارد را انتخاب کنید و در حالی که علامت گفتاری را می گوئید، با حالت بازی کردن اسباب بازی را به او بدهید.
 2. اجازه دهید سگ تان برای چند ثانیه اسباب بازی را در دهانش نگه دارد و سپس به او تشویقی بدهید و اسباب بازی را بگیرید. وقتی سگ در انجام این کار پیشرفت کرد، قبل از دادن تشویقی، زمان نگه داشتن را بیشتر کنید. تنها زمانی سگ تان را تشویق کنید که اسباب بازی را از دهان سگ می گیرید و نه وقتی که او خودش اسباب بازی را می اندازد.
 3. خلاق باشید! از سگ تان بخواهید پرچمی در دهانش بگیرد و یا پلاکاردی با این مضمون که «به من غذا بده» را نگه دارد.

نکات آموزش بیارش و نگهش دار به سگ ها بسیاری ازآن هاغریزه برگرداندن دارند و در طول چند روز این ترفندها را به زودی خواهند آموخت.

پرسش و پاسخ

سگم برای دنبال کردن توپ علاقه ای نشان نمی دهد

نشان دهید که هیجان زده هستید و خودتان توپ را دنبال کنید. آن را به اطراف پرت کنید و یا به سمت دیوار بزنید به طوری که برگردد. آن را به مسابقه ای تبدیل کنید و با او برای رسیدن به آن رقابت کنید.

سگم توپ را می گیرد و فرار می کند

وقتی سگ تان فرار کرد او را دنبال نکنید. با یک تشویقی او را برگردانید و یا خودتان با تشویقی در دست فرار کنید تا سگ تان تشویق شود شما را دنبال کند. می توانید از توپ دوم برای جلب توجه سگ استفاده کنید.

نکته! زیاد گرفتن توپ تنیس در دهان می تواند منجر به فرسودگی دندان ها شود. اگر سگ شما عادت به جویدن زیاد دارد، اسباب بازی های جویدنی سفت به او بدهید.

بیارش:

 1. درون توپ تنیس شکاف کوچکی ایجاد کنید و تشویقی را درون آن بگذارید.
 2. با حالت بازی کردن توپ را پرتاب کنید.
 3. توپ را فشار دهید تا تشویقی بیرون بیافتد.

نگهش دار:

 1. به سگ تان اسباب بازی محبوبش را بدهید.
 2. تشویقی به سگ تان بدهید و اسباب بازی را از او بخواهید.
 3. از سگ تان بخواهید وسیله دیگری را نگه دارد.
برگشت به بالا