آموزش فرمان بشین به گربه ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -پذیری-در-گربه-ها آموزش فرمان بشین به گربه ها آموزش گربه ها ده فرمان به گربه آموزش گربه

آموزش فرمان پذیری در گربه

بسیاری از گربه ها وقتی چیزی را که دوست دارند تماشا می کنند، می نشینند. در حقیقت، وقتی یاد بگیرند که با فرمان شما نیز بنشینند، از همان اصل تبعیت می کنند. در واقع آن ها فرمان دست شما (به عنوان چیزی که به آن علاقه دارند) را می بینند و از آن پیروی میکنند تا پاداش دریافت کنند و این فرمان پذیری در گربه اتفاق می افتد. زمانی که گربه می نشیند، نباید انتظار داشته باشید که مدت زیادی در همان حال باقی بماند. آموزش بمان جزو آموزش های پیشرفته است که نیاز به تمرین بسیار دارد.

بمان

  1. زمانی که گربه نزد شما آمد، در حالی که تشویقی را بین انگشت میانی و شست خود گرفته اید، با گرفتن آن بین چشمان گربه و اندکی بالاتر از سرش، توجه او را به آن جلب کنید.
  2. زمانی که سرش را بالا برد و اندکی عقب رفت، پشتش پایین می آید.
  3. در حالی که دست خود را به سمت پشت او حرکت می دهید، با انگشت اشاره به پشت او اشاره کنید.
  4. وقتی که گربه تان پشتش روی زمین قرار گرفت، کلیک کرده، تشویقش کنید و خوراکی را به او بدهید. شما اکنون می توانید فرمان بشین را به تنهایی و یا با فرمان بیا به کار ببرید. بنابراین گربه شما می تواند نزد شما بیاید و بنشیند؛ آموزشی که برای تمرینات آینده بسیار کارآمد و اساسی است. همچنین می توانید زمانی که می خواهید، به او بگوئید بنشیند. همواره فرمان بشین را در طول تمرینات گربه انجام دهید. فرمان نشستن در واقع فرمان پایه ای و اساسی برای تمرینات آینده است. به عنوان مثال، او ابتدا باید یاد بگیرد و در حالت نشسته بماند تا بتواند فرمان های دست تکان دادن و نشستن با پاهای عقبی را بیاموزد.

فرمان های بیا و بشین اساس و پایه آموزش ترفندهای بعدی هستند.

آموزش را با فرمان بیا آغاز کنید.

هدف اندکی بالاتر از سر او نگه داشته می شود و همین امر باعث می شود که گربه تان سرش را بالا بیاورد و تلاش کند تا تشویقی را بگیرد.

گربه روی هدف متمرکز می شود و در این حالت فشار اندکی با فرمان دست وارد کنید. این امر باعث می شود تا گربه تان بنشیند.

برگشت به بالا