مقدمات لازم برای آموزش سگ ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه مقدمات-لازم-برای-آموزش-سگ-ها مقدمات لازم برای آموزش سگ ها آموزش سگ ها  مقدمات لازم برای آموزش سگ ها ثبات در آموزش سگ   فروش گربه
پیشنهاد از طریق پیامک

مقدمات لازم برای آموزش سگ ها

وقتی شما برای بیرون رفتن آماده میشوید، سگ شما جولی میفهمد.
فیدو با شنیدن کلمات حمام و یا دامپزشکی زیر میز مخفی میشود.
اشلی وقتی روز بدی داشته‌اید متوجه میشود و سرش را روی زانوهای شما میگذارد.
باستر زمانی که روی مبل نشسته‌اید با دست به شما ضربه میزند تا او را به پیاده روی ببرید.
این نمونه‌های ارتباط انسان و سگ‌ها نشان‌دهنده نقشی است که آنها در زندگی ما ایفا میکنند.


این روابط نیازمند پرورش و تربیت صحیح است به طوری که سگتان سرزنده و شاداب زندگی کند.

آموزش ترفند به سگ راهی برای داشتن رابطه شاد همراه با اعتماد و احترام متقابل است.
این آموزش‌ها باعث میشود تا شما همانگونه که میخواستید با سگ ارتباط متقابل داشته باشید که این امر مستلزم تکرار و تلاش است.
احتمالا تاکنون برای شما پیش آمده باشد که خواسته باشید به یک شخص خارجی که زبانش را بلد نیستید پیامی بدهید و از تلفیق و پانتومیم و ایما و اشاره و صوت‌های مختلف و یا تاکتیک‌های دیگر استفاده کرده‌اید.


زمانی که بالاخره طرف مقابل پیام شما را متوجه شد، احساس موفقیت در برقراری ارتباط مابین میکنید.
همین احساس لذت میتواند به هنگام آموزش ترفند بین شما و سگتان به وجود بیاید.

آموزش ترفند چیزی بیشتر از آن است که سگتان جلوی دوستانتان شیرین کاری کند.
آموزش ترفند این شانس را به شما میدهد که افکار سگتان را بهتر بشناسید و او نیز فرمان شما را بهتر متوجه شود.
اعتماد و روحیه همکاری در طی این آموزش‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 

آیا هر سگی میتواند ترفندها را یاد بگیرد؟

حتما! شما به زودی خواهید فهمید که هرچه سگ شما ترفندهای بیشتری را بیاموزد، ترفندهای جدید را سریعتر یاد خواهد گرفت.

 

فرمان، عمل، پاداش

آموزش هر ترفند شامل سه قسمت است: مقدمات لازم برای آموزش سگ ها
قسمت اول: فرمان دیداری یا گفتاری به سگتان میباشد که از آن طریق رفتاری که میخواهید سگتان انجام دهد را به او میگویید.
قسمت دوم: انجام دادن فرمان توسط سگ میباشد و قسمت سوم نیز پاداش است.
هیچگاه قبل از اینکه سگ شما به طور کامل فرمان را انجام نداده است، تشویقی به او ندهید و انتظار نداشته باشید کاری که میخواهید را انجام دهد.

شما به عنوان آموزش دهنده باید محیط را طوری آماده کنید که برای سگ انگیزشی و متناسب باشد.

 

ثبات در آموزش

به هنگام آموزش دادن، همواره رفتار یکسانی داشته باشید.
از همان صدا و طرز بیان همیشگی برای فرمان دادن استفاده کنید و همان نشانه‌ها و علامت های کاربردی را به کار ببرید.

 

انگیزه

همواره با تشویق کردن، انگیزه سگ را برای اجرای فرمان‌ها بیشتر کنید.
وقتی سگتان فرمانی را با موفقیت انجام میدهد، با صدای شاد بگویید خوبه! و در صورت نیاز به او تشویقی بدهید.

 

زمانبندی

در آموزش ترفند، ضروری است که درست در زمان مناسبی که سگتان فرمان را به درستی اجرا کرد او را تشویق کنید، با کلمه و تشویقی یا کلیکر
اینکه سگ ده ثانیه دیرتر تشویق شود، معنای متفاوتی برایش خواهد داشت
به عنوان مثال، شما از سگتان میخواهید که بنشیند و سپس در نظر دارید تشویقی خوشمزه‌ای به او بدهید.
زمانی که تشویقی را از جیبتان در آورده و به سگ میدهید، او ایستاده است و گمان میکند که برای ایستادن جایزه گرفته است.
تشویقی دقیقا باید زمانی که سگ در موقعیت نشسته قرار گرفت در اختیارش قرار بگیرد.

برگشت به بالا