آموزش برو سر جات به سگ ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -سگ-ها-1 آموزش برو سر جات به سگ ها آموزش سگ ها سگ آموزش برو سر جات به سگ ها آموزش

شما با آموزش برو سر جات به سگ ها میتوانید برای فرستادن سگ به جای خاصی مانند تختش استفاده کنید و او باید تا زمانی که شما نگفته اید در آنجا بماند . شما همچنین میتوانید به جای فرمان برو سر جات از فرمان برو تو تخت استفاده کنید . این فرمان برای زمانی که مثلا مهمان دارید و میخواهید بعد از ورود مهمانها سگ را به آنها معرفی کنید مناسب است .

شما میتوانید از فرمان دستوری برو سر جات و علامت دست همزمان برای نشان دادن اینکه سگ کجا باید برود استفاده کنید . این علامت دست به سگتان کمک میکند تا از هر جهتی به سر جایش برود . بعد از اینکه سگ این فرمان را آموخت شما میتوانید فاصله را بیشتر کنید .

نکات حین آموزش برو سر جات به سگ ها

چگونه میتوانم به سگم کمک کنم تا خودش محلی که باید به آنجا برود را پیدا کند ؟

وقتی مشغول تمرین این فرمان نیستید و وقتی سگتان نگاه نمیکند تشویقی را به طور تصادفی در جایی قرار دهید . سگ سرانجام و بعد از گشتن زیاد خودش تشویقی را پیدا خواهد کرد . این همکاری مثبت باعث میشود تا سگتان جاهای رویایی را برای تشویقی های بیشتر پیدا کند .

چگونه میتوانم به سگم آموزش دهم که وقتی به تخت یا جایش رسید بنشیند و یا استراحت کند ؟

وقتی سگتان توانست به کمک تشویقی فرمان برو سر جات را انجام دهد میتوانید از فرمان بشین استفاده کنید . برای اطلاعات بیشتر میتوانید به فرمان بشین مراجعه کنید . از دو تشویقی استفاده کنید . یکی برای رفتن سر جایش و یکی برای نشستن . به تدریج مقدار تشویقی را به یک عدد و آن هم برای نشستن کاهش دهید . به تدریج و با تمرین زیاد سگ یاد میگیرد که با رفتن سر جایش باید بنشیند . او را همواره تشویق و نوازش کنید .

آموزش با تشویقی

 • وقتی برای نخستین بار شروع به آموزش برو سر جات کردید از تشویقی برای سگ استفاده کنید .
 • در کنار شانه سگتان و در نزدیکی جایی که سگتان میخواهید برود بایستید .
 • تشویقی را در دست راست خود بگیرید و آن را به سگتان نشان دهید
 • به سگ بگویید برو سر جات
 • تشویقی را در جایی که میخواهید سگتان برود پرتاب کنید .
 • به محض اینکه پای سگتان به مکان مورد نظر رسید او را تشویق کنید و به او اجازه دهید تشویقی را بخورد
 • بعد از 5 ثانیه با گفتن تمام شد به سگ اجازه دهید آزاد باشد
 • مراحل 1 تا 6 را چند بار در روز و 3 تا 4 بار در هفته تکرار کنید تا مطمئن شوید که سگ قادر است تمرین را در موقعیت های مختلف اجرا کند .
 • وقتی سگتان به درستی قادر به انجام این تمرین با تشویقی شد میتوانید تمرین را بدون تشویقی انجام دهید . در این هنگام باید فقط در پایان و زمانی که سگ مراحل را به درستی انجام داد به او تشویقی بدهید .
 • تشویقی را در جایی که سگتان باید برود بدون اینکه او متوجه شود قرار دهید
 • در کنار سگتان و در نزدیکی محل بایستید
 • فرمان برو سر جات را بگویید
 • دست راستتان را حرکت دهید و با انگشت به سگ اشاره کنید
 • به محض اینکه پای سگتان به محل مورد نظر رسید او را تشویق کنید و اجازه دهید تا تشویقی را بگیرد
 • بعد از 5 ثانیه فرمان تمام شد را بگویید
 • بعد از انجام موفق این فرمان میتوانید تشویقی را در جای مورد نظر نیز قرار ندهید . هر بار سگ را تشویق و ستایش کنید
برگشت به بالا