آموزش تحویل روزنامه به سگ ها

آموزش تحویل روزنامه به سگ ها سگتان خواهد آموخت که روزنامه را از صندوق پست بیاورد و جلوی درب اصلی خانه بگذارد .

  1. یک تکه از روزنامه را رول کنید و دور آن را کش بیاندازید و یا با چسپ بچسپانید طوری که باز نشود . درون خانه به حالت بازی کردن آن را پرتاب کنید و به سگتان فرمان بیارش ( صفحه 22 ) روزنامه رو بیار را بدهید . اجازه ندهید سگتان آن را باز یا تکه تکه کند و هر بار که آن را به شما داد او را تشویق کنید .
  2. حالا آن را خارج خانه امتحان کنید و روزنامه را اینبار روی زمین و جایی که محل تحویل آن است بیاندازید و نزدیک آن بایستید .
  3. به تدریج عقب بروید و در حالی که روزنامه را در همان نقطه قبلی پرتاب میکنید و باید نزدیک تر و نزدیک تر به در اصلی خانه بایستید . علامت گفتاری را به سگتان بدهید و به خاطر آوردن روزنامه به او تشویقی بدهید .
  4. اکنون که سگتان در آوردن روزنامه تبحر یافت حالا با مخفی کردن روزنامه در بوته های اطراف اندکی چالش را بیشتر کنید . اگر صندوق پست شما دارای دری باز و بسته شو است سگتان با آموختن ترفند کشیدن طناب ( صفحه 61 ) و بستن در ( صفحه 64 ) میتواند این ترفند را به صورت پیشرفته تری انجام دهد

نکات حین آموزش تحویل روزنامه به سگ ها

بسیاری از سگها از گرفتن و جابه جا کردن خیلی از چیزها در دهانشان لذت میبرند و احتمالا از انجام این فعالیت روزانه به خاطر اهمیتی که دارد نیز خرسند خواهد بود .

  1. دور روزنامه کش بیاندازید و ترفند بیارش را با او تمرین کنید
  2. روزنامه را بیرون و جایی که محل تحویل آن است بیاندازید
  3. 3. ( بخش اول ) به سگتان یاد بدهید که صندوق پست را باز کند
  4. 4.  ( بخش دوم ) روزنامه را بیرون بیاورد
  5. 5. (بخش سوم ) در صندوق پستی را ببندد

پرسش و پاسخ

روزنامه که به دستم میرسد خیس است

سگهایی که آرواره های بزرگ دارند مانند نیوفاندلندها و بلادهاندها به خاطر بزاق زیاد شناخته شده هستند . اگر سگتان از این کار لذت میبرد با او بیرون بروید و یک تکه از روزنامه دیروز را دور روزنامه جدید بپیچید . بیشتر بزاق دهان سگ در همان فاصله تا جلوی در روی روزنامه میماند . بنابراین بهتر است آن را زود بردارید .

نکته : وقتی سگتان یاد گرفت که روزنامه را بردارد اگر آن را انداخت شما آن را برندارید . این وظیفه اوست

برگشت به بالا