آموزش فرمان بایست به سگ ها

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -بشین-به-سگ آموزش فرمان بایست به سگ ها آموزش سگ ها آموزش نگهداری سگ آموزش فرمان بیا به سگ

فرمان بشین ،بایست و دراز بکش،سه فرمان ابتدایی برای آموزش سگ هستند.فرمان بایست همچنین برای ایستادن سگ بر روی ترازو و یا میز معاینه مفید است.

این فرمان شامل فرمان کلامی بایست و علامت دست می باشد.علامت دست شامل گرفتن دست راست جلوی بینی سگ،با کف دستی که به سوی صورت سگ است و به آرامی دور کردن آن از سگ می باشد.به هنگام این دستور،سگ باید به صورت کامل و روی چهار پای خود بایستد.سگ تنها زمانی تشویقی می‌گیرد که چهار پایش روی زمین باشد و حرکت نکند.

آموزش

به هنگام آموزش مطمئن شوید که تشویقی را زیاد بالا نمی‌گیرید.اگر می‌خواهید سگتان مدت بیشتری بایستد باید تشویقی را اندک اندک به سگ بدهید.این فرمان را باید به صورت متناوب در طول روز تمرین کنید و بعد از یادگیری سگ،تشویقی را در حین کار حذف کرده و از علائم دست استفاده کنید.

نکات حین آموزش

سگ با یادگیری فرمان بایست مشکل دارد چه باید بکنم؟

معمول ترین مشکل یادگیری فرمان بایست این است که سگ اغلب اقدام به راه رفتن به سمت جلو می کند.اگر این اتفاق به هنگام آموزش سگ‌تان پیش می آید،به احتمال زیاد دست راست خودتان را زیاد از سگ دور می کنید.شما فقط باید ۳ تا ۵ سانتیمتر دستتان را فاصله دهید.

بعد از یادگیری فرمان بایست توسط سگ،چه باید بکنم؟

زمانی که سگ شما فرمان‌های بشین و بایست را فراگرفت،شما باید این تمرینات را در طول روز بارها انجام دهید.سپس این تمرینات را در موقعیت های مختلف تکرار کنید و هر بار که سگ تمرین را درست انجام داد،او را تشویق کنید.تشویقی را تا اندازه‌ای از سگ دور کنید تا او فقط بایستد و به سمت جلو قدم بر ندارد.

آموزش با تشویقی

وقتی برای نخستین بار می خواهید فرمان بایست را آموزش دهید،باید از تشویقی برای قرارگیری سگ در محل درست استفاده کنید. از فرمان بشین برای نشستن سگ استفاده کنید . در سمت راست سگ و رو به صورت او بایستید.

در دستتان تشویقی را نگهدارید

تشویقی را بین انگشتان دست راست خود بگیرید؛کف دست به سمت بینی سگ باشد . تشویقی را نزدیک بینی سگ بگیرید . دستور بایست را بگویید . تشویقی را به آرامی از سگ دور کنید و دستتان را موازی با کف حرکت دهید .از آنجایی که سگ شروع به تعقیب تشویقی می کند،می ایستد.سگ نباید رو به جلو قدم بردارد . بی درنگ تشویقی را به سگتان بدهید و او را نوازش کنید .

تمرین بعد از تشویقی

وقتی سگتان آموزش‌ بایست با تشویقی را به طور کامل آموخت،شما می توانید تمرین را این بار بدون تشویقی و علامت دست ادامه دهید. از فرمان بشین برای نشستن سگ استفاده کنید . در سمت راست سگ و رو به صورت او بایستید .  دستور بایست را به کار ببرید .در حالی که کف دست خود را به سمت سگ گرفته اید،به تدریج دست خود را دور کنید و این کار را موازی با زمین انجام دهید.این علامت دست برای فرمان بایست است

در آخر…

سگ شما می ایستد اما نباید رو به جلو قدم بردارد .تشویقی به سگ خود بدهید و او را ستایش کنید. توجه کنید که اگر سگ‌تان فرمان را اجرا نکرد،به مدت ۵ ثانیه از او دور شوید و سپس مراحل ۱ تا ۵ را تکرار کنید. بعد از سه تمرین ناموفق،مجدد با تشویقی تمرین را تکرار کنید .

برگشت به بالا