آیا سگ ها مهربان هستند یا گربه ها؟

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -سگ-ها-مهربان-هستند-یا-گربه-ها؟ آیا سگ ها مهربان هستند یا گربه ها؟ گربه نگهداری و آشنایی با گربه ها

آیا سگ ها مهربان هستند یا گربه ها؟

اگر شما با افرادی صحبت کنید که گربه ها را دوست ندارند و یا شناختی از آنها ندارند؛
به احتمال زیاد فوراً به شما خواهند گفت که گربه ها مهربان نیستند و یا حتی ممکن است از واژه های بدتر نیز استفاده کنند.
آنها ممکن است روشی که سگ ها مهربانی خود را نشان میدهند را تشویق کنند و گربه ها را قدرنشناس، پرافاده و کاملاً مستقل بدانند.

بخش بزرگی از این مشکل به خاطر آن است که مردم سعی می کنند رفتار سگ را با گربه مقایسه کنند.
شاید مقایسه بسیار خنده داری باشد اما افراد بسیاری هنوز هستند که باید به آنها گفت:
گربه ها، سگ نیستند.
هیچگاه نمیتوان دوگونه مختلف از حیوانات را با هم مقایسه کرد و این تفاوت آنهاست.
همین امر نشان میدهد که شیوه های ابراز محبت درآنها نیز با هم فرق دارد.

هر گربه ای شخصیتی جداگانه دارد، بنابراین راه های مختلف و منحصر به فردی برای نشان دادن محبت وجود  دارد؛
در زیر معمول ترین راه هایی که گربه ها عشقشان را نشان می دهند آورده شده است:

مالیدن و فشار دادن با سر

در این روش گربه سر خود را به قسمت هایی از شما می مالد یا فشار می دهد.
او  همچنین ممکن است بغل شما بیاید و سرش را به چانه، بینی و یا پیشانی شما بمالد.
گربه ها دارای غدد بو در صورت خود هستند و این رفتار اجتماعی بسیار معمول بین گربه ها می باشد.
این رفتار بین گربه ها نه تنها برای رد و بدل کردن بو، بلکه برای سلام کردن از روی  مهر و محبت می باشد.

مالیدن گونه ها

گربه ها همچنین دارای  غدد بو در دو طرف لبها هستند و ممکن است آنها را به افراد، گربه هایی که دوستشان دارند و یا شیئی بمالند.
فرومون ها توسط این غده ها تولید می شود و مالیدن آن نشانه دوستی محبت و آشنایی است.
مالیدن صورت به افراد و یا اشیاء توسط گربه ها نشانه احساس آرامش آنهاست.

ماساژ دادن

این رفتار نشأت گرفته از زمانی که گربه ها بچه هستند، می باشد و برای تحریک مجرای شیرده مادر به کار میروند.
بسیاری از گربه های بالغ زمانی که روی سطح نرمی باشند و یا احساس خرسندی زیادی داشته باشند، آن را انجام می دهند.

خرخر کردن

خرخر کردن میتواند پیچیده باشد؛ چراکه گربه ها زمانی که خوشحال و خرسند هستند و احساس آرامش می کنند آن را انجام میدهند.
اما خرخر کردن میتواند زمانی که آنها ترسیده اند، مریض هستند و یا صدمه دیده اند نیز از آنها بروز کند.
تحقیقات نشان داده است که معنی خرخر کردن گربه ها به زبان بدن محیطی که در آن لحظه آنجا هستند، بستگی دارد.

آراستن

گربه هایی که روابط خوبی  دارند، ممکن است آراستن متقابل انجام دهند.
این رفتار مثبت آنهاست و میتواند باعث به وجود آمدن بوی مشترک گروهی در آنها شود.
این امر برای گربه های خیابانی که بو نقش مهمی در شناسایی آنها دارد، اهمیت دارد.
آراستن همچنین میتواند میزان استرس را کاهش دهد و به همان خاطر آراستن گربه ها توسط یک دیگر به آرام شدن آنها کمک می کند.
وقتی گربه تان شروع به آراستن شما می کند، به طور معمول نشان دهنده محبت و به اشتراک گذاشتن بویش با شماست.

چشمک زدن آهسته آیا سگ ها مهربان هستند یا گربه ها؟

این امر نشان دهنده آن است که گربه با شما احساس آرامش و راحتی میکند.

قرار گرفتن در موقعیت آسیب پذیر

وقتی  گربه برای استراحت بدن خود را می کشد، نشان میدهد که در کنار شما احساس آرامش میکند.
اگر گربه ای مردد باشد، برای استراحت تلاش می کند که دست و پاهایش را زیر بدنش قرار دهد و دمش را دور بدنش حلقه کند.
رها کردن دست و پاها به معنای آن است که او در کنار شما احساس امنیت میکند.
گربه ممکن است گاه به پشت دراز بکشد و شکمش به سمت شما باشد؛
این امر کاملاً نشانه ی اعتماد و استراحت است؛
چراکه یکی از حساس ترین قسمت های بدنش را در معرض دید شما گذاشته است.

ضربه دم رو به بالا آیا سگ ها مهربان هستند یا گربه ها؟

دم گربه می تواند به شما احساس گربه را بگوید.
وقتی گربه تان خوشحال است و اعتماد به نفس دارد، دم گربه به سمت بالاست و انتهای آن اندکی قلاب مانند است.
بسیاری  از گربه ها همچنین وقتی شما را می بینند، ضربه کوچکی برای خوشامدگویی با انتهای دم به شما  میزنند.

ارتباط فیزیکی با شما

گربه تان ممکن است در بغل شما بنشیند و وقتی در تخت هستید، پیش شما بیاید.
گاه نیز وقتی پشت میز کامپیوتر نشسته اید، پشتش را به دست شما بکشد.
در این مواقع او  فقط میخواهد ارتباط داشته باشد.

برگشت به بالا