آیا گربه ها با دمشان ارتباط برقرار می کنند؟

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -گربه-ها-با-دمشان-ارتباط-برقرار-می-کنند؟ آیا گربه ها با دمشان ارتباط برقرار می کنند؟ گربه نگهداری و آشنایی با گربه ها آیا گربه ها با دمشان ارتباط برقرار می کنند؟

آیا گربه ها با دمشان ارتباط برقرار می کنند؟

دم گربه یک ابزار کاملاً ارتباطی است.
او از دمش به صورت مؤثر یا کارآمدی استفاده می کند تا به شما و گربه های دیگر بفهماند که چه در سرش می گذرد.
در زیر چند نشانه جالب دم برای ارتباط آورده شده است:

به هنگام احساس اعتماد، گربه شما اغلب با دمی رو به بالا راه میرود.
وقتی او بین چمنزارهای بلند راه میرود و وقتی او میخواهد که دیگران از حضور او اطلاع داشته باشند؛
او همانند چراغ دریایی دمش را بالا نگه میدارد.
به هنگام سلام گفتن و خوشامدگویی به شما، گربه ممکن است با دم رو به بالا چند ضربه آرام به شما بزند و در واقع به شما میگوید:
«به خانه خوش آمدی
»

گربه موقع استراحت دمش به صورت شل و افقی است.
اگر دمش را اندکی با شدت به عقب و جلو تکان داد، اغلب عصبانی است.
هرچند او به هنگام تماشای پرندگان در بیرون از خانه، ممکن است بر اثر هیجان  دمش را به آن شکل تکان دهد.
هر گونه ضربه زدن با دم نشانه آشفته بودن است.

دم به سمت بالا با حالت جمع شدن ناگهانی زمانی اتفاق می افتد که گربه انتظار چیز خوب مانند غذای تشویقی دارد.
به هنگام راه رفتن، اگر گربه دمش را بسیار پایین و نزدیک زمین نگه دارد، ترسیده و یا نامطمئن است.
بسته به شرایط خاص، میتواند به معنای آن باشد که او حالت دفاعی دارد.
اگر دم محکم در اطراف بدن گربه پیچیده شده باشد، اغلب نشانه آن است که ترسیده و یا دوست دارد تنها بماند.

برگشت به بالا