تحرک گربه ها و فرمان پذیری

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -گربه-ها تحرک گربه ها و فرمان پذیری نگهداری و آشنایی با گربه ها رازهایی در مورد گربه ها

راز کنترل رفتارهای ناخواسته آن است که گربه ها کارهایی را که دوست دارند انجام دهند. به عبارت دیگر، به گربه تان بیاموزید که رفتارهایی را که دوست دارد با فرمان شما انجام دهد تا اینکه بخواهد خودش آنها را کشف کند .گربه ها موجودات باهوشی هستند و تحرک گربه ها این است که همواره سعی می‌کنند با چیزی خود را سرگرم کنند .

 پریدن روی کمدهای آشپزخانه و یا پرسه زدن در اطراف و روی سطل زباله، چنانچه گربه تان به خوبی تغذیه می شود ، به معنای آن نیست که او گرسنه است؛ این امر نشان می‌دهد که گربه تان نیاز به فعالیت دارد .گشتن دنبال چیزی، جزو رفتارهای طبیعی گربه هاست .آنها همواره در حال جستجو کردن هستند.

جستجو برای یافتن سرپناه ، یافتن جفت، جستجو برای غذا و تعیین قلمرو، نشانه‌گذاری محدوده. در طبیعت، گربه ها تمام روز را به انجام این فعالیت ها می پردازند. در خانه تان ، گربه فعالیت دیگری جز بالا رفتن از صندلی‌ها و کمدها و یا گشتن در سطل زباله ندارد. در واقع حوصله گربه تان سر می‌رود. تمرین دادن به گربه تان در واقع در طول روز او سرگرم نگه می‌دارد .

چرا رفتارهای طبیعی گربه را درون خانه و به صورت تمرین انجام نمی‌دهید؟

گربه تان اکنون می داند چگونه فرمان‌های( بیا) و ( بشین) و( بالا) را انجام دهد .فرمان ها و نشانه های دیداری پریدن از یک سطح به سطح دیگر، چرخیدن ، دست تکان دادن و یا پریدن از روی مانع بسیار شبیه به فرمان های قبلی است. شما از گربه تان می خواهید که هر جایی که هست، به نقطه مورد نظر بیاید .

فرمان دست شما برای فرمان  ( بیا )، او را برای رفتن از نقطه ۱ به نقطه دو راهنمایی می‌کند. اگر این مهارت را به او آموخته باشید و آن را با کلمه دستوری خاصی همراه کرده باشید( فرمان بیا )،گربه تان نسبت به آن شرطی شده است .

در آخر…

بسیاری از گربه ها بیشتر نسبت به فرمان دیداری دست شما واکنش نشان می دهند تا کلمه ای که می‌گویید . تحرک گربه ها با تکرار و همزمانی دستورات گفتاری و دیداری، هر دو را به زودی خواهند آموخت.

برگشت به بالا