ترسناک شدن صورت و نگاه گربه

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -شدن-صورت-و-نگاه-گربه ترسناک شدن صورت و نگاه گربه گربه نگهداری و آشنایی با گربه ها

چرا بعضی وقتها صورت و نگاه گربه ام ترسناک به نظر میرسد؟

گربه ها به عضو پیشرفته ای مجهز هستند که به آن اندام یاکوبسون یا اندام ومرونازال گفته میشود.
این اندام که در سقف دهان گربه قرار دارد، مجراهایی دارد که دهان را به بینی وصل میکند.
این اندام به طور خاص بو را تحلیل میکند.
کار اصلی آن تحلیل و آنالیز  فرومون های گربه های دیگر به خصوص آنهایی که در ادرار یافت میشوند، میباشد.

این اندام چگونه کار میکند؟ ترسناک شدن صورت و نگاه گربه
بو در دهان جمع میشود، جایی که گربه میتواند از زبانش برای هدایت آن به اندام یاکوبسون استفاده کند.
شما میتوانید بفهمید که گربه چه وقت از این اندام خاص خود استفاده میکند؛ چراکه در آن هنگام حالت چهره اش تغییر میکند.
لب بالایی گربه به طرف بالا کشیده میشود و دهانش نیمه باز میماند که به آن واکنش فلیمن گفته میشود.

هدف اندام یاکوبسون چیست؟ ترسناک شدن صورت و نگاه گربه
اگرچه که تمام گربه ها این اندام را دارند و میتوانند از آن به هنگام رویارویی با هر بویی که احساس کنند نیاز به تحلیل بیشتر دارد استفاده کنند؛
اما اغلب توسط نرها در فصل جفتگیری و در واکنش به فرومونهای ادرار گربه ماده استفاده میشود.

برگشت به بالا