سبیل های گربه

پتریزو | فروشگاه اینترنتی گربه|آرایشگاه حیوانات|بهترین فروشگاه گربه|فروش گربه -های-گربه سبیل های گربه گربه نگهداری و آشنایی با گربه ها سبیل های گربه

سبیل های گربه

گربه ها چه استفاده ای از سبیل هایشان میکنند؟


سبیل های گربه که به آن vibrissaeیا موهای لامسه نیز گفته میشود، کاربردهای بسیار زیادی دارند و بسیار حساس هستند.
سبیلها که از موهای بدن گربه ضخیمتر هستند، دارای گیرنده های لمسی می باشند که ریشه آنها بسیار عمیقتر از موهای معمولی است و ناحیه اطراف آنها اعصاب بیشتری دارند.

جهت یابی سبیلی

سبیل های گربه آنقدر حساس هستند که میتوانند کوچکترین تغییرات در جریانات هوا را تشخیص دهند و در تاریکی به جهت یابی گربه کمک کنند.
گربه از سبیلها همانند ما انسانها که با دراز کردن دستمان در جاهای تاریک سعی میکنید به چیزی برخورد نکنیم، استفاده میکند.
با تعیین تغییرات جریانات هوا، گربه میفهمد که نباید روی شیء یا جایی برود.
همچنین این توانایی گربه به او کمک میکند تا بتواند با تخمین دقیق و سرعت و چالاکی بیشتری موقع شکار کردن عمل کند.

عبور کردن به سختی با اندازه دقیق

سبیلها همچنین به گربه کمک میکنند تا بفهمد که آیا او از جای کوچکی عبور خواهد کرد یا خیر.
آنها اطلاعاتی درباره طول، عرض و نسبت آن با بدن گربه میدهند و به کمک آن گربه بدون گیر کردن میتواند از جاهایی که به نظر شما از آن عبور نخواهد کرد، رد شود.
متأسفانه اگر گربه ای چاق باشد، عملکرد سبیلها اغلب درست نخواهد بود.
گربه ها دارای چهار ردیف سبیل در دو طرف صورت هستند.
دو ردیف بالایی میتوانند مستقل از دو ردیف پایین عمل کنند.

حساسیت سبیلها

سبیل های گربه برایش بسیار ارزشمند هستند.
در صورتی که بریده شده و یا صدمه ببینند، میتوانند باعث شوند که او توانایی و یا حتی توانایی جهت یابی محیط پیرامون خود را از دست بدهد.
به خاطر همین گربه خواهد ترسید و آشفته خواهد شد.
هیچگاه سبیل های گربه را نبرید چرا که واقعاً ظالمانه است و میتواند سبب درد شود.

سبیلها و ظرفها

بسیاری از گربه ها دوست ندارند که موقع آب و غذا خوردن سبیل هایشان کثیف شود.
بنابراین اگر ظرف آب یا غذایشان مناسب نباشد، آنها پنجه شان را درون ظرف آب و غذا میبرند و سپس آن را لیس میزنند.
مطمئن شوید که ظرف گربه تان زیاد کوچک یا باریک نیست.

شاخص حال گربه

سبیلهای گربهتان میتواند بازتابی از حال گربه تان باشد.
وقتی سبیلها از هر دو طرف آویزان شده باشند، او به احتمال زیاد در حال استراحت کردن است.
وقتی ترسیده باشد و یا آماده درگیری باشد، سبیلها به صورت میچسبند تا مانع صدمه رسیدن به آنها شود.
به هنگام هشدار و یا شکار کردن، سبیلها به سمت جلو می آیند تا به تشخیص شکار کمک کنند.
به خاطر داشته باشید که فقط از روی حالت سبیلها نمیشود وضعیت گربه را دریافت.
علائم دیگر زبان بدن و محیط آن لحظه را نیز باید در نظر بگیرید.

برگشت به بالا